لوازم تولد

به ابزار و لوازمی گفته می‌شود که برای برگزاری جشن تولد الزامی است. جشن تولد، مراسمی است که اولین بار توسط مردم ایران زمین برگزار می‌گردیده تا زادروز عزیزان شان را جشن بگیرند. امروزه برگزاری این جشن که بسیار رایج و مرسوم است جزئیات بیشتری دارد. خرید کیک، خرید شمع تولد، هدیه و تزئین محل برگزاری جشن تولد از جمله جزئیات مهم این جشن است.